We hebben erg koude en natte Pinksterdagen achter de rug. Wij dachten die op de camping te kunnen blijven doorbrengen, maar we zijn er letterlijk uitgeregend. Nu een paar dagen met zomerse temparaturen. Meteorologisch is de zomer begonnen. De vooruitzichten zijn goed. We hopen op een periode met veel zonneschijn en heerlijke temparaturen.

Met corona gaat het de goede kant op. De maatregelen zijn versoepeld. Ook voor de bewoners in De Driemaster, hun familieleden en bezoekers. Veel mensen zijn al gevaccineerd, de besmettingen lopen snel terug. De verwachting is dat we tegen het eind van de zomer onze vrijheid voor het grootste deel weer terug hebben.

Koningsdagbloemetje.

Traditie is geworden op Koningsdag de bewoners op een Drentse Koffietafel te tracteren. Jammergenoeg kon dat vanwege corona ook dit jaar niet doorgaan. In plaats daarvan kwam er een heuse poffertjeskraam voorrijden van de Zoete buurvrouw uit Assen. De bewoners konden genieten van heerlijke poffertjes met aardbei en slagroom.

Het weer was redelijk, de zon scheen zo nu en dan. De kraam was snel opgezet en werd met oranje ballonnen en slingers versierd, evenals de poffertjesbakkers zelf. Veel bewoners hadden buiten een plaatsje opgezocht. Er heerste een feestelijke stemming, aangewakkerd door de muzikale klanken en liedjes van het draaiorgeltje “De clown”van de familie Oosting uit Aalden. De in snel tempo gebakken poffertjes vonden gretig aftrek. Iedereen genoot zichtbaar. Fijn dat we de bewoners deze prachtige middag hebben kunnen bezorgen.

Op 7 april is onze reguliere bestuursvergadering geweest. Aan de oproep om donateur te worden is weinig gevolg gegeven. Slechts 1 nieuwe donateur!! Teleurstellend. Wel giften van een aantal vrijwillige gulle gevers. Iedereen krijgt een bedankbrief. De secretaris geeft verslag van wat wij in 2020 voor de bewoners hebben gedaan. En de penningmeester doet verslag van de financiën over 2020. De verslagen krijgen goedkeuring en zullen op de website gepubliceerd worden.

Nu heel iets anders. Ik ben weidevogelbeschermer. Een prachtige hobby. In en rond Zwiggelte proberen we, met hulp van de landbouwers, eieren van weidevogels, zoals de kievit, scholekster, wulp, grutto en tureluur te vinden en de nesten te beschermen tegen natuurlijke vijanden. En die zijn er veel. Om een paar te noemen: vanuit de lucht: de kraai, ooievaar en andere roofvogels. En vanuit het veld: de vos, de das en andere marterachtige dieren.      

Bescherming wordt steeds lastiger. Het aantal weidevogels loopt drastisch terug. Daarom is Landschapsbeheer Drenthe dit jaar gestart met een aantal nieuwe projecten. Een drone met warmtecamera om de nesten te vinden. De drone herkent de warmteplaatsen in het veld. Op die plaatsen wordt ingezoomd om vast te stellen wat het is. Het kan een weidevogel zijn, maar evengoed een ander beest. Een haas of ree bijvoorbeeld. Verder zijn er dit jaar voor het eerst wildverjagers en wildcamera’s geplaatst. Aan het eind van het seizoen wordt bekeken of deze middelen hebben bijgedragen aan het beschermen van de nesten.

Zo is er een wildcamera geplaatst op een dam, dicht bij een kievitsnest. Enkele dagen daarna is de opname bekeken. Het was direct raak. Ons vermoeden werd bevestigd. De aanwezigheid van een das die´s nachts op rooftocht is.

Het is altijd spannend wie het eerste kievitsei zal vinden. In Nederland was dat op 5 maart. In Drenthe op 9 maart en onze groep heeft op 25 maart het eerste nestje gevonden. Door het koude en natte weer later dan voorgaande jaren.


Ons eerste nestje.

Zo hebben wij ook een nestje met 4 kievitseitjes gevonden. De landeigenaar werd ingelicht en zijn partner heeft over dit nestje een mooi verhaal geschreven. Hieronder haar verhaal:

 

“De Kievit heeft een prachtig nest gebouwd.”

“In het voorjaar is er een club fanatieke weidevogelbeschermers actief op percelen vlakbij onze boerderij. Na een aantal weken krijgen wij een berichtje dat een kievit een prachtig nest heeft gebouwd op ons bouwland. Fantastisch nieuws! De plaats van het nest is gemarkeerd en er staat een camera bij. De camera houdt de bewegingen rond het nest vast. Met het uitrijden van mest op het land houden wij het nest goed in de gaten.

Wanneer de tank komt, loop ik met de kinderen naar het nest. Zij willen het graag zelf opzoeken als échte weidevogelbeschermers. We nemen een paaltje mee om de plaats beter zichtbaar te maken voor de chauffeur. Na wat richting meegegeven te hebben wordt het nest gevonden, we blijven een eindje van het nest staan kijken hoe de kieviten haar eieren warm houdt. Met het geluid van de machine vliegt ze weg. Wanneer de tank dichterbij komt beginnen Guus en Linde te zwaaien: hier is het nest wordt er geroepen. Vakkundig wordt met een grote boog om het nest gestuurd. Wij bekijken het nest nog even goed en besluiten weg te gaan om moeder kievit weer haar gang te laten gaan.

Iedere dag wordt gevraagd naar de kievit en haar 4 eieren. De weidevogelbeschermers houden een oogje in het zeil en wij worden op de hoogte gehouden. Tot het moment dat we een telefoontje krijgen: het nest van de kievit is leeg. Zoals de sporen laten zien heeft waarschijnlijk een das de eieren van de kievit zichzelf toegeëigend… Aan de inzet van beheer en zorgvuldigheid rond het nest heeft het niet gelegen. Ook al hadden we nog zo graag jonge kieviten op het land gezien, dit laat zien dat de natuur 2 kanten heeft. Na de vraag hoe het met de kievitseieren gaat vertellen we Guus en Linde het verhaal van de weidevogelbeschermer. Verdrietig kijken ze naar het perceel waar het nest was. Guus: ‘mam, ik ga de kievit zeggen dat ze beter een nest hoog in de boom kan maken`.”

Het nestje dat later door de das is leeggegeten.

 

Als bestuur wensen we u een fantastische zomer waarin er hopelijk meer ruimte komt om activiteiten voor onze bewoners te kunnen organiseren.

Een hartelijke groet, mede namens Fenny, Anneke en Ingrid.

Henk Pranger.