Scheeps berichten
Scheepsberichten januari 2017

Zo’n 3 à 4 keer per jaar hebben we als bestuur onze officiële bestuursvergadering. Verder vergaderen we tussendoor als dat nodig is en handelen we via de computer ook allerlei zaken af. We praten overal over: de laatste tijd komt het onderwerp ‘nieuwe pennen’ steeds weer aan de orde. Onze voorraad is bijna op en we moeten dus op zoek naar nieuwe pennen. Zo mooi en zo goedkoop mogelijk!

Het blijkt dat een beetje pen toch al gauw zo ongeveer een euro kost. We zijn er nog niet uit maar het lijkt er op dat we binnenkort een knoop kunnen doorhakken. Het heeft onze penningmeester Henk Pranger een flink aantal grijze haren opgeleverd. Hij wordt bestookt met aanbiedingen en zichtexemplaren.

Tieme Meints
 
 
Over ons
Wat is voltooid leven? En wanneer is dat?

Op het moment dat ik dit opschrijf (26/10) is er een Tweede Kamerdebat bezig over de brief van de regering over ‘voltooid leven’ en ‘hulp bij zelfdoding’. U hebt er vast al wel over gehoord of gelezen. De ministers schrijven aan de Kamer dat we: ‘met zijn allen – overheid, samenleving en individu- niet het gevoel moeten ontwikkelen dat een leven ‘voltooid’ is’. Mee eens.  Even verderop schrijven de ministers ( Schippers en van der Steur) echter: ‘Bovendien doet de nadruk op het voorkomen van gevoelens van ‘voltooid leven’ geen recht aan de wens en hulpvraag van mensen die hun leven als voltooid beschouwen en die lijden aan het leven zelf’. Dat is wel met elkaar in tegenspraak.

Tieme Meints
 
 
Activiteiten
Openlucht barbecue Driemaster groot succes

De bewoners van De Driemaster kijken er al lang naar uit: de jaarlijkse barbecue. Dit jaar een beetje later als andere jaren maar op vrijdagmiddag 9 september jl. was het toch zo ver. Het weer was prachtig! Zo prachtig zelfs dat de barbecue buiten genuttigd kon worden. Onder leiding van Joke van der Veer liepen de vrijwilligers zich de benen uit hun lijf om de bewoners op tijd van hun natje en droogje te voorzien. Gezien het weer was er vooral veel belangstelling voor het natje. Maar ook de droogjes (vlees e.d.) moesten regelmatig worden aangevuld!

Tieme Meints
 
 
Activiteiten
Die lekke band

‘Die lekke band, dat was een probleem!’

 

Het prachtige nazomerweer lokt veel mensen naar buiten. Ook duo-fiets-vrijwilliger Peter van Adrichem (69) van Zorgcentrum De Driemaster heeft afgesproken om met een bewoner een eindje te gaan fietsen. 

Tieme Meints
 
 
Activiteiten
Afscheid Kees de Wolf

Het restaurant van de Driemaster zat tjokvol met mensen die afscheid kwamen nemen van de locatiemanager Kees de Wolf (58). Er was geen plaats meer voor het koor de Smeltezangers. Zij moesten genoegen nemen met een plaatsje in de hal. De vele bekende liederen en meezingers waren overigens prima te horen in het restaurant!

Tieme Meints
 
 
Activiteiten
Bewoners smullen van Drentse koffietafel

‘Wat was ’t gezellig! Wij heb’m genoot’n. Volgend jaar weer toch?’ zei één van de bewoners van het zorgcentrum De Driemaster aan het eind van de Drentse koffietafel. Ter gelegenheid van Koningsdag op 27 april jl. bood de Stichting Vrienden van de Driemaster aan de bewoners deze Drentse koffietafel aan.

Tieme Meints
 
 
Activiteiten
Een lente bloemengroet

De bewoners van de Driemaster werden op de eerste lentedag verrast met een bloemengroet.

De dames die de bloemengroet persoonlijk kwamen overhandigen.

 

 

 

 
Over ons
In memoriam Janny Koers

 

In memoriam :

Janny Koers-Strijk (1944-2015)

‘Liefde overwint alles!’

 

In het vorige nummer van ‘Scheepsberichten’ vertelde ik U dat ons bestuurslid Janny Koers weer uit het ziekenhuis was ontslagen na een paar spannende weken. Toen ik haar op haar kamer in De Driemaster bezocht was ze weer flink aan het opknappen. Hoewel ze erg moe was straalde ze toch weer betrokkenheid, optimisme en strijdbaarheid uit. ‘Ik wil nog wel groag een beetie verder leem’m ‘ zei ze. ‘En as et kan met een beetie minder pien’.

 

Tieme Meints
 
 
Activiteiten
Varen op het Sneekermeer

Woensdag 23 september 2015 was het zover. Het bewonersuitstapje naar de wateren van Sneek. Vanaf 9 uur stond de koffie klaar in de Plaza, zodat wij rustig in konden stappen en twee bussen met bewoners en personeel richting Friesland konden vertrekken. Onderweg vertelde de buschauffeur over het landschap waar we door heen reden. Bij de boot aangekomen, werden we begeleid naar een plaats voorin de boot. Hierdoor hadden we mooi uitzicht op het water en de waterkant.

De Activiteitencommissie
 
Over ons
Donateur worden

Wensen blijven er altijd! Grote en kleine wensen. U kunt ons helpen om die wensen te vervullen!

 
Over ons
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn nodig.

In Nederland zijn zo’n 420 000 vrijwilligers actief in de zorg. Ook in De Driemaster lopen heel wat vrijwilligers rond. Wat zouden zorgcentra zijn zonder vrijwilligers? Ze vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Ook buiten de zorgcentra zijn veel vrijwilligers actief in de vorm van vrijwillige thuishulp, vriendendiensten, buddyzorg en georganiseerde burenhulp. Ze voorzien in een maatschappelijke behoefte.

Voor kwetsbare mensen is dat een belangrijke (en soms de enige) schakel om mee te kunnen doen in de samenleving, langer thuis te blijven wonen en eenzaamheid te verminderen. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben, mensen ernstig of chronisch ziek zijn, mantelzorgers met een dementerende partner enz.

Tieme Meints
 
 
Over ons
Een onsje aandacht geeft een kilo zorg minder

Door Tieme Meints, voorzitter van

de Stichting Vrienden van de Driemaster

 

Voor het geval ik u tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari j.l. nog niet bij de hand heb gehad: Veel heil en zegen voor dit nieuwe jaar 2014! Namens het bestuur van de Vrienden van… wens ik u toe dat het een goed jaar mag worden met weinig malheur en veel mooie momenten. Wij zullen ook dit jaar weer ons best doen om zoveel mogelijk wensen van u te vervullen.

 
Over ons
Een nieuwe website!

Door Henk Pranger, penningmeester van 

de Stichting Vrienden van de Driemaster.

 

Bij de oprichting van de Stichting Vrienden van de Driemaster hebben we die direct als ANBI (algemeen nut beogende) Instelling bij de Belastingdienst laten registreren. Giften, gaven en donaties aan een ANBI Stichting, dus ook onze Stichting, zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Henk Pranger
 
 
Over ons
Krijgen en geven

... Dat zijn twee fundamenten waar de Stichting Vrienden van De Driemaster op steunt. Beter gezegd: ons bestaan berust op geld ontvangen en geven. Wat dat betekent?

Er zijn in zorgcentra zoals De Driemaster vaak wensen bij de bewoners die niet uit de grote pot (exploitatie) betaald kunnen of mogen worden. Toch zijn die wensen meestal belangrijk voor de bewoners omdat hun verblijf daarmee aangenamer wordt. Een paar voorbeelden: de duofiets, het Sinterklaaspak en de kniepertiesiezers.

Zichtbare dingen; maar ook onzichtbare wensen proberen we te honoreren zoals de verbetering van de geluidsinstallatie.

Laden...