Het nieuwe jaar is al weer enkele maanden oud. We hadden nog een koude week, met strenge vorst en veel sneeuw. Evenals andere jaren zorgden we ook dit jaar voor de vogels in onze tuin. Voor de verandering hadden we grote Franse denappels opgehangen, ingestreken met frituurvet en zaad. Vooral mezen vinden dit blijkbaar lekker. Ook mezen die wij nog niet eerder in onze tuin gezien hadden.

Staartmezen, een stuk of zes, die zich op de lekkernij stortten. De staartmees is een erg sociaal vogeltje dat altijd in groepjes leeft. Ze hebben een opvallende, maar vooral lange staart, langer dan hun lijfje. Een mooi vogeltje om te zien, wel heel schichtig. Zo waren ze er en zo waren ze weer verdwenen. Een paar dagen later kwamen ze nog eens langs. En hopelijk een volgende winter weer.

De winter zorgde voor nog meer verrassingen. Want toen ik na een nacht van strenge vorst achter ons huis bij de Molenwijk kwam zag ik dat die wel op een heel kunstzinnige wijze was bevroren. Er lag een ijsvloer die bezaaid was met goudkleurige harten of bloemen, een speling van de natuur. Tot mijn verbazing zag ik dat de kunst een dag later alweer verdwenen was.

                                       

Verder in het land waren ook ijsvloeren te vinden die qua kleur en vorm hierop leken. Volgens kenners zou het te maken kunnen hebben met de forse regenval voordat de winter inviel. Daarna daalde de temperatuur flink. Door leem- en kleideeltjes in het water zou dit natuurverschijnsel kunnen zijn ontstaan. Anderen denken dat het lijkt te gaan om bruinig veenwater, dat gemixt is met ingewaaide sneeuw dat in ijs is omgezet. Wat de kenners er ook van vinden; het was een mooi schouwspel dat ik voor jullie heb kunnen fotograferen.

                                                                            
Na de koude periode een extreem warme periode, waarbij veel warmterecords zijn gesneuveld. De natuur komt snel tot leven. De lente komt er aan. Voorjaarsbloemen en planten schieten de grond uit. Bomen botten uit. Sneeuwklokjes en crocussen. Prachtige kleuren. Om vrolijk van te worden. Dat wordt je ook als je wandelt en goed om je heen kijkt. Vroeg in de ochtend bij opkomende zon langs het Hijkerveld. Een prachtig natuurlandschap.

Als bestuur hebben we niet stil gezeten. De dag voor kerst ontvingen alle bewoners een verrassing in de vorm van heerlijke zelfgebakken knipperties, chocolaatjes en een prachtige kalender met foto's van Smilde en omgeving. Ze waren er erg blij mee.

Ons beleidsplan hebben we, hier en daar aangepast, weer voor 4 jaar vastgesteld. U kunt dit plan lezen op onze website.

Van onze webmaster ontvingen we over 2020 een overzicht van het aantal bezoekers van onze website. In totaal hebben 10.774 mensen de website bekeken. Dit is gemiddeld 898 bezoekers per maand!

De oproep om donateur te worden heeft weinig opgeleverd. Dus hierbij nog maar weer eens een vriendelijk, maar dringend verzoek, op wat voor manier dan ook, om donateur te worden. Een formulier hiervoor vindt u op de website. Zie de button

De lente is in aantocht. Ook de bewoners mogen dat weten. Daarom verrasten wij hen met een lentegroet. In de volgende Scheepberichten hierover meer.

Door het overlijden van Tieme is er een vacature in het bestuur. Als u er voor voelt ons bestuur te komen versterken of u weet misschien iemand die dat wel zou willen: laat het ons weten. We hebben een plezierig team. En het is zeker geen zware taak. Wij vergaderen 3x per jaar en assisteren zo nu en dan bij activiteiten die we voor de bewoners organiseren. Dus wat let u: meld u aan!

Op het moment dat ik dit schrijf hebben we nog te maken met de coronaregels. Er zijn wel wat versoepelingen, maar toch nog beperkt bezoek, winkels nog gedeeltelijk dicht en de avondklok. Voor ons en vooral voor onze bewoners, duurt het wel erg lang allemaal. Maar er is hoop. De bewoners hebben allemaal 2 vacinaties gehad. En wij krijgen die ook. De verwachting is dat tegen de zomer de meeste beperkingen verdwenen zullen zijn.

Als bestuur wensen we u het allerbeste. En we hopen dat we de komende tijd de ruimte hebben weer activiteiten voor onze bewoners te kunnen organiseren.

Een hartelijke groet, mede namens Fenny, Anneke en Ingrid.

Henk Pranger.