Intussen zitten we in hartje zomer. Geniet u van het zonnetje en de bloemen buiten (en binnen)?. Wat een vreemde tijd beleven we toch! Het is corona voor en corona na. De kranten staan er vol mee en ook voor de TV komt corona veel aan de orde. Veel mensen worden bang van de corona-berichten, vooral de kwetsbaren waaronder de ouderen en de hulpbehoevenden. Ik hoop van harte dat, als u dit leest de bezoekmaatregelen wat zijn versoepeld. Dat u uw man, vrouw, (klein)kind weer kunt zien en spreken. Knuffelen zal nog wel niet kunnen. Maar dat komt ook wel weer! Hoop ik! In het vorige (extra) nummer van Scheepsberichten schreef ik dat het verbod om familieleden op bezoek te ontvangen de ergste maatregel is in deze coronatijd. Gelukkig komt er nu wat ruimte! Ik sprak iemand van wie de vrouw in een verpleegtehuis zit en die niet naar zijn vrouw durft omdat hij bang was om haar te besmetten. Wat een verdriet zit hierachter! En wat een spanning!

Ik kom nog even terug op mijn opmerking in het vorige extra nummer van Scheepsberichten over de opmerkingen van een journaliste die ouderen betitelde als “dor hout” omdat ik daar 2 telefoontjes over kreeg. Deze journaliste (Marianne Zwagerman) vindt het niet kunnen om de levens van “oude mensen” maar te blijven “rekken”. Ze vindt het “belachelijk” dat “alle aandacht is gericht op het redden van levens van bejaarden”. Wat zit achter dit geleuter? En wat wil ze hiermee bereiken? Een andere bekende Nederlander (Jort Kelder) vindt het verkeerd dat we “80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden zijn”. Hij vindt dat “de horeca” ontoegankelijk gemaakt moet worden voor senioren. Jongeren kunnen dan gewoon hun gang gaan, zodat de economie weer kan “draaien”. Hoe kom je zo gek om dit te zeggen?. Nog even en onze ouderen zijn het blok aan het been van de rest van onze samenleving. Een huiveringwekkende en onaanvaardbare gedachte!

Gelukkig dat onze premier en ook de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge maar ook veel anderen zich fel hebben uitgelaten over de woorden van het duo Zwagerman/Kelder. Ouderen zijn geen tweederangs burgers!. We hebben juist nu saamhorigheid en solidariteit tussen de generaties nodig!

We worden in deze tijd geconfronteerd met ziekte, lijden en eenzaam sterven. Begrafenissen gaan geheel anders dan voor de coronacrisis. Met weinig mensen. Ik volgde een begrafenis van een goede bekende via Internet waar maar 28 mensen waren. Alleen de naaste familie. Normaal gesproken zouden er misschien wel 400 mensen zijn geweest!

Ik kijk uit naar de tijd dat alles weer normaal is. Dat ik weer naar de kerk kan en dat ik weer mee kan zingen. Dat ik de andere leden van onze kerkelijke gemeente weer kan zien en ontmoeten. Ik mis ze! Nu zitten we ’s zondagsmorgens met z’n tweeen bij de computer en zingen mee met de liederen. Het is behelpen! Gelukkig maakt de telefoon en de i-pad een beetje goed. Maar het hele corona-gedoe geeft wel een gevoel van machteloosheid! Wij hebben de vakantie afgezegd. Tuus is het ook goed!

O, ik ben ook naar de kapper geweest. Dat was hoognodig. Mijn kapper Lou had in zijn hele carriere nog nooit iemand gezien van wie het haar in korte tijd zo gegroeid was. Hij vroeg of hij een foto van mijn kuif kon maken voor zijn plakboek. Dat mocht natuurlijk. Ook de pedicure had eer van haar werk. Gelukkig kunnen de sokken nu weer in een keer aan!

De pofferties van een paor week’n geleed’n was een idee van de Vrienden van … (Fenny, Anneke) maor is betaold deur een familielid van een bewoner. Bedankt!

Ik moet ook melding doen van onze eerste half-openlucht bestuursvergadering. Sinds 3 december 2019 (meer dan een half jaar leed’n!) hadden we niet meer vergaderd. De schuld van pestkop corona! Maar op donderdagmiddag 11 juni j.l. konden we elkaar eindelijk weer (geestelijk!) in de armen sluiten!. Op een heel bijzondere plaats nl.  in de tuun Jardin di Casa Prangeros! Of te wel in het tuunhuus an de Sluuskamp’m van Greet en Henk Pranger in de Smilde (zie foto!). Onze penningmeester dus!. We vergaderden zunder mondkappies! Henk, bedankt veur de gastvrijheid en alle andere etenswaardigheden!

We behandelden de meest noodzakelijke agendapunten:

Verslag veurige vergadering; jaorverslaang van penningmeester en sekretaoris. Die beide goedgekeurde verslagen moeten op 1 juli a.s. op onze site staan. We hebben nog wat naopraot over de beide draaiorgels en we vroegen ons af of we voor jullie als bewoners nog wat kunnen doen. Als er suggesties bin’n: Opgee’m bij Fenny!

Ik sluut af met een aktuele Biebeltekst uut Prediker: (Prediker 3:5): “Er is een tijd om iemand te omhelzen en een tijd om afstand te houden”. We weten er ondertussen alles van!

Volk, dat was et weer veur dizze keer Heul veul starkte in dizze barre tied’n!. Hol de kop der veur! Et komp vast allemaol weer goed!

De groet’n van ons allemaol: Anneke, Fenny, Ingrid, Henk en van mij, Tieme Meints