t Is lente, lente in Drenthe. De oale landschap liekt weer as nij! Kiek es hoe alles te bluien stiet! Heel de natuur weer gruien giet! Want et is lente in Drenthe!

Als u dit leest is de lente al volop bezig en staat bijna alles in volle bloei. Ik kan daar, waarschijnlijk net als u, enorm van genieten. Het is jammer dat we bezig zijn om onze natuur (maar ook onszelf!) schade toe te brengen met de uitstoot van allerlei schadelijke stoffen zoals, fijnstof, CO2, stikstof en nog meer van die letterlijk levensbedreigende smeerboel. Ik hoop dat we nog niet te laat zijn om deze bedreigingen een halt toe te roepen en in te dammen. We kunnen daar zelf ook aan meewerken! Onze (klein)kinderen verdienen een leefbare wereld!

Als ik dit schrijf (half maart) is het officieel nog winter maar ook nu bloeit er al veel. We hebben ook deze keer de winter weer overgeslagen. Ik las net dat veel gemeenten hun ijsbanen opheffen en de grond gebruiken voor woningbouw. Misschien niet eens zo onverstandig.

O, sorry dat het verhaal in het vorige nummer in Scheepsberichten en op de site wel erg lang was. Deze keer wat korter, dat beloof ik u.

De reacties gingen deze keer vooral over het onderbroekenleed-verhaal. ‘Vast niet woar gebeurd’ zeiden sommigen. Geleuf mij: haand der op! Veurige week kwam ik dat wiggie uut de ondermode-winkel nog teeg’n in de stad. Ze herkende mij vast want ze kreeg een kleur as ’n radiesie. Ik trouwens ook!


Ik kan u nog geen verslag doen van een bestuursvergadering want op 15 april a.s. hebben we pas weer een vergadering. Dat houdt niet in dat we stil zitten als bestuur. De oude duofiets is dank zij de inspanningen van de seun van Fenny verkocht. Het lukte niet om in Smilde een belangstellende organisatie te vinden. Het was wel aanvankelijk de bedoeling om de fiets in Smilde onder te brengen. De fiets krijgt een goede bestemming. In Nieuwerkerk in Zeeland woont een gezin met een gehandicapte dochter. Daar is de fiets naar toe gegaan. We zijn als bestuur blij met deze bestemming. Fenny, geef je seun maar een flinke hug veur sien metwarking bij de verkoop van de fiets!

Binnenkort (als u dit leest onlangs) hebben/hadden Henk en ik weer ons reguliere gesprek met Linda, onze begeleider als het gaat over onze site. Altijd nuttig, zo’n gesprek en we hebben haar adviezen nodig om onze site zo optimaal mogelijk te houden. By the way: Kijkt u wel eens op onze site? Echt de moeite waard! (www.stichtingvriendenvandedriemaster.nl).

In onze aprilvergadering komen ook altijd de jaarverslagen aan de orde. Die van de secretaris en die van de penningmeester. Zo ook nu. We zijn niet ontevreden over 2019! Maar van het aantal donateurs krieg’n wij troan’n in de oog’n. Elk joar binn’n der minder! Het kost Henk elk joar een heel pakkie papier’n sakdoekies. Wij doen ons stinkende best om zoveul mogelijk mooie dingen veur de bewoners van De Driemaster te doen. Ik vind daarom dat we meer donateurs verdienen. Geeft u zich op? Graag! Heel graag zelfs! Fenny wil u graag nog een keer informeren. Elk bedrag is welkom! En iedereen kan donateur worden!

O ja, we hebben op bescheiden wijze ons 10-jarig bestaan gevierd (nu 11 jaar) met een hapje en een drankje.

We kregen een verzoek om een waakmand te financieren. Ik had nog nooit van een waakmand gehoord maar nu begrijp ik dat de inhoud van zo’n mand gebruikt kan worden bij een goede laatste zorg bij terminale bewoners. Wij vroegen ons af wat de zin is van zo’n waakmand. We hebben intensief geïnformeerd o.m. bij Marjan en we zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat we niet aan het verzoek gaan voldoen. De kosten (490 euri) vinden we ook nogal hoog. Als Interzorg vindt dat er zo’n mand moet komen dan kunnen ze die wellicht zelf aanschaffen.


Niersteentie

Nou was ik van plan om tot slot nog wat te vertel’n over een niersteentie woar ik een aantal joar’n gloep’s veul last van had heb. De dokter see da’j nog beter een kind kunt krieg’n dan een niersteentie heb’m. Met dat eerste heb ik geen ervaring al ging ik bij iedere bevalling van onze kinder bijna van mien stokkie! Een kind is veul groter as ’n niersteentie en ze kom’m op dezelfde wieze noar buut’n . Moar uteraard bij een vrouw en een man verschillend.

As ik ’t hele verhoal vertel dan heb ik nog wel 2 bladzijden neudeg. Ik stop hier dus moar ik beloof wel da’j de zwangerschap en de bevalling van mien niersteentie nog tegoed hebt.

Tot aander moal, volk!

Hartelijke groeten, Fenny, Anneke, Ingrid, Henk en Tieme.