Deze keer moet ik de kopij voor Scheepsberichten extra vroeg inleveren omdat ik in juni a.s. met vakantie hoop te zijn. Ik kijk er naar uit! Dit jaar gaan we voor de tweede keer naar het mooie Twente. Naar Ootmarsum om precies te zijn. Vorig jaar nog met ons trouwe hondje, de Labrador Jiska. Nu helaas zonder omdat we ons beessie half februari jl. hebben moeten laten inslapen. Ze werd bijna 15 jaar! Ik verbaas me er over dat je zo’n hond zo erg kunt missen en zoveel verdriet over haar er-niet-meer-zijn kunt hebben. Of we de wel erg lege plek nog weer zullen opvullen weten we, gezien onze leeftijd nog niet.Bestuurszaken

Op 9 april jl. hadden we weer onze bestuursvergadering. We memoreerden het sterven van Willem Schreuder op 30 maart jl. Hij was een sociaal bewogen en betrokken mens. Veel bewoners hielden van hem. Hij zal gemist worden. We stelden onze beide jaarverslagen van 2018 vast. Ze zijn te lezen op onze site. Aan zowel aan Fenny, onze secretaris als aan Henk, onze penningmeester werd dank gebracht voor hun prima werk. Henk kreeg bovendien nog decharge. Verder passeerden de vaste onderwerpen de revue. Het verslag van de vorige bestuursvergadering; de ingekomen stukken (onze site wordt steeds vaker bezocht!); financiën en rondvraag. We keken terug op de viering van ons 10-jarig jubileum, op het lentebloemetje dat de bewoners op de eerste lentedag is aangeboden.Henk hield een uiteenzetting over de nieuwe regels van het Premieplan Voor de Ouderen. We maakten afspraken over de Drentse koffietafel van Koningsdag. Verslagen en foto’s daarvan hebt u overal kunnen lezen/zien. Ook op onze site. Het was weer een groot succes! We spraken ook nog over onze plannen voor dit lopende seizoen. U hoort en leest daar nog over.

De Driemaster is na de grondige verbouwing weer als nieuw!  

Op 10 september a.s. is onze volgende bestuursvergadering.

Er zijn zorgen over het aantal donateurs van onze stichting! Volgens het jaarverslag 2018 hebben we er nog maar 21! En dat is te weinig! Veuls te weinig! We doen veel voor de bewoners al zeg ik het zelf. We gaven vorig jaar maar liefst bijna 3.500 euro uit aan allerlei leuke dingen veur de mensen van de Driemaster!  3500 Euri!! U weet wat ik zeggen wil hè? Donateur worden! Iedereen kan donateur worden en elk bedrag is welkom! Informatie bij Fenny! O ja: der blieft geen cent aan de striekstok hang’n ! Zo, dat is der uut! Moar et mos eemm!

In het volgende nummer van Scheepsberichten hoop ik iets te zeggen over het waardevolle van oud(er) worden. Ik hoorde onder het eten tijdens de Drentse koffietafel :’Oud worden is mooi maar oud zijn is vaak niet zo mooi.’ Is dat zo? Het lichaam veroudert bij velen sneller dan de geest. Bij veel anderen is dat net andersom. Dat geeft vaak strijd. Oud worden gaat vanzelf, oud zijn is een kunst. Het is balanceren tussen zo actief mogelijk willen blijven en los kunnen laten.Mobiellegies

Tenslotte: Weet u waar ik mij nou bar aan stoor? Behalve aan plakkerties op appels en peer’n veural aan al dat geloer op mobiellegies! Heb ie dat nou ook? Vorig jaar waren we een weekie in een hotel aan zee. ’s Avonds bij het eten zat er vlak bij ons in de buurt een grote familie van een man of 10. En wat dacht U? Allemaal keken ze strak naar hun mobiellegie. En ze zeed’n geen woord teeg’n mekoar! Zelfs onder de soep en de pudding: loer’n ! Zwoar verslaafd! Sieleg! Ik mos der van kokhals’n! En ik kreeg rooie vlekk’n in de hals!Een paar maanden geleden waren we op Terschelling, zoals elk jaar in april. En nou hebb’m wij toch koffie met wat der bij dronken in een ‘mobielvrij restaurant’! Jaa: een mobielvrij restaurant! Doar komm’m der tot mien grote vreugde steeds meer van in ons laand! As de bedien(st)ers je zaag’n met een mobiellegie: geen koffie of uutsmieter! Of solt in ploats van suker in de koffie! Dat ston mij an, doar op Terschelling! Ik zegge teeg’n de vrouw: ‘Ik heb nog wal zin in een lekker mobielvrij porsie bitterbal’n’. Zo zegd, zo doan!. Ze smoakten mobielvrij lekker!   

Ik wens u allen namens het bestuur van de Vrienden van…. een heerlijke zomer. Ik hoop dat uw familie en vrienden/buren u niet vergeten in deze periode! Het ga u goed!