En zo is de winter zo maar weer vergangen. En zien we al weer des meien schijn. We zien volop de bloemkens hangen. Dus is ons hart verblijd. Een mooi oud liedje dat in deze lentetijd volop actueel is. Ik leef altijd op in deze periode als alles weer uitbot en de vogels het druk hebben met het bouwen van hun nesten. Ik heb al een paar keer de nachtegaal horen zingen en de eerste jonge ooievaars zag ik ook al weer op hun hoge nesten. Prachtig! Ze zijn er vroeg bij! Op 15 februari jl. heb ik voor de eerste keer het gras gemaaid. Nog nooit zo vroeg!!


De winterbanden onder mijn auto hebben nauwelijks dienst gedaan in deze zoveelste milde winter en ik heb ze inmiddels weer laten vervangen door de zomerbanden. Ik las net een artikel van een aantal klimaatdeskundigen waarin staat dat door de opwarming van de aarde we er op moeten rekenen dat er geen Elfstedentocht  meer gereden zal worden. Jammer!  Die van 4 januari 1997 was dus de laatste!

Op 9 april a.s. hebben we weer onze eerstvolgende bestuursvergadering dus ik kan u deze keer weinig bestuurszaken melden. Volgende keer  maar weer dus. Het is al weer even geleden maar de azaleauitdeling aan de bewoners op 12 december j.l. ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum was een groot succes!We kregen veel positieve reacties en felicitaties! Bedankt!  Een bewoner vroeg: ’Ie neemt et nou zölf der zeker ook wel van toch?’ Nou, dat hebt wij doan!  Bestuurslid Anneke Boelens trakteerde ons op heerlijke Sunterkloaskoek op de bestuursvergadering van 4 december jl. (maar dat had ik al schreemm). En tuus heb mij zölf op 19 december jl. (de echte jubileumdatum) trakteert op een lekker glaassie Rivella!

Ik weet niet of de verbouwing van De Driemaster veel problemen heeft opgeleverd voor de bewoners en het personeel. Wat ik er van hoor zijn de ergernissen erg meegevallen. Ik hoop, dat, als u dit leest alles achter de rug is en dat het mooi geworden is. Mooi dat de gemeenschapsruimte de mooie Drentse naam Naoberhuus heeft gekregen!!    

Misschien hebt u het gevolgd in de media: er is vorig voor jaar door allerlei organisaties (rijk, gemeenten, verzekeraars en zorgverleners) een pact gesloten die veel aandacht gaat besteden aan: ‘waardig ouder worden’. Dit pact voor de Ouderenzorg vloeit voort uit het regeerakkoord van het kabinet. De belangrijkste doelen zijn het doorbreken van eenzaamheid en ondersteuning thuis en voldoende aandacht voor alle bewoners in de verpleeghuizen en de zorgcentra. In dit voorjaar start een overheidscampagne om de positieve kanten van het ouder worden te onderstrepen. U zult er als het goed is dus echt wat van merken!Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vindt dat ouderdom weer meer moet worden gewaardeerd. Hij zegt o.m.: ‘Ouder worden komt niet alleen met gebreken, maar komt ook met veel geluk en wijsheid die niet verloren mogen gaan. Het gaat over de manier waarop we naar ouder worden kijken en hoe we dat waarderen.’

De minister laat zich eerst adviseren door ouderen. Hij heeft al talloze zorgcentra in het hele land bezocht. Hij wil van de ouderen horen hoe de campagne het beste recht kan worden gedaan aan wat ouder worden betekent en wat we als samenleving kunnen doen om dit een goede plek te geven. Minister de Jonge levert er ook geld bij. 50 miljoen euro!

Ik betrap me er zelf nog wel eens op dat ik gauw een mening heb over wat andere mensen doen (of niet doen!). In de Bijbel staat een verhaal over de balk en de splinter. ‘Eerst de balk uit je eigen oog en dan pas de splinter uit het oog van je naaste’. Zo is het! In het Drents zeggen wij het zo:  Paartie lu, die zölm een snötterige neuze hebt, mugt zo geern die van een aander ofveegn’.

Tot de volgende keer! Dan is het al weer hoogzomer!  

Het ga u allen goed!