Balans per 31 december 2020.

 

 

31-12-2020

31-12-2019

 

 

 

 

 

ACTIVA

 

 

 

Vlottende activa

 

 

 

Liquide middelende

€ 18.707,22

€ 18.659,46

 

 

 

 

 

TOTAAL ACTIVA

€ 18.707.22

€ 18.659,46

 

 

 

 

 

PASSIVA

 

 

 

Algemene reserve (vermogen)

€ 18.707.22

€ 18.659,46

 

 

 

 

 

TOTAAL PASSIVA

€ 18.707,22

€ 18.659,46

 

 

Toelichting:

Activa.

De vlottende activa bestaan uit de saldi van de betaalrekening (€ 1.153,84) spaarrekening (€ 17.553,38) en kas € 00,00.

Passiva.

De passiva bestaat uit het vermogen, zijnde de reserves van € 18.707,22.

Er wordt naar gestreefd om de jaarlijkse inkomsten en uitgaven in evenwicht te laten zijn.

 

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 7 april 2021.