Baten en lasten over 2020.

 

31-12-2020

BATEN

 

Verkopen diversen

€ 1.025,00

Vaste donateursbijdragen

€ 935,00

Vrijwillige bijdragen

€ 600,00

 

 

TOTAAL BATEN

€ 2.560,00

 

 

LASTEN

 

Bestedingen bewoners

€ 2.085,90

Bloemen en attenties vrijwilligers

€ 63,01

Kosten bestuur

€ 175,90

Kosten rouwadvertentie

€ 69,84

 

 

TOTAAL LASTEN

€ 2.394,65

 

 

BATEN MIN LASTEN

€ 165,35

Financiële baten en lasten (last)

-€ 117,59

Saldo voor vaststelling bestemming

€ 47,76

Toevoeging aan algemene reserve

47,76

Resultaat na toevoeging

€ 00,00

Toelichting:

BATEN.

Vrijwilligers maken dingetje en wij ontvangen zo nu en dan spullen om te verkopen. Daarnaast was er de oude duo-fiets die we konden verkopen. De opbrengst van de verkoop van dit alles was € 1.025,00.

Onze vaste donateurs hebben € 935,00 gegeven. Aan vrijwillige bijdragen is een bedrag van € 600,00 ontvangen.

LASTEN.

Door de corona beperkingen hebben wij jammergenoeg minder voor onze bewoners kunnen doen dan voorgaande jaren. “Op afstand” hebben wij nog het één en ander kunnen organiseren. De activiteiten voor- en ten behoeve van de bewoners en de bestedingen aan hen zijn vermeld in het jaarverslag Dit heeft in totaal € 2.085,90 gekost.

Voor onze Stichting zetten zich veel vrijwilligers belangeloos in. Bij ziekte en/of jubilea of voor hun inzet worden ze verrast met een bloemetje of een andere attentie. Dit heeft € 63,01 gekost.

Onze Stichting bestaat al meer dan 10 jaar. De bestuursleden hebben al die tijd veel uren daar aan besteed. Dit geheel kosteloos. Zij hebben zichzelf daarom verrast met een etentje. Dat heeft € 175,90 gekost.

Helaas is onze voorzitter Tieme Meints, na een kort ziekbed, overleden. Heel ingrijpend en verdrietig. De rouwadvertentie in een plaatselijk krantje heeft € 69,84 gekost.

De financiële baten en lasten is het bedrag dat we aan spaarrente ontvangen hebben, verminderd met de kosten die we aan de bank hebben moeten betalen. Over 2020 een negatief bedrag van € 117,59.

 

RESULTAAT.

Er is een positief resultaat over 2020 van € 47,76. Dit bedrag is aan de reserves toegevoegd.

 

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 7 april 2021.