LENTE

En het werd gewoon weer lente
Er kwam gewoon weer zon
Omdat de lente
Net als altijd

De winter overwon
En er kwam gewoon weer lente
Er kwam gewoon weer zon
Omdat de zon
Anders dan jij en ik
Niet binnen blijven kon

“t Het nog nooit, nog nooit zo donker west,
of ‘t wer altied wel weer licht …”

Op de eerste lentedag werd deze lentegroet
aangeboden door
Stichting Vrienden van De Driemaster.