Zorgcentrum De Driemaster in Smilde bestaat 20 jaar. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit kregen bewoners, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers een uitgebreid stamppotbuffet aangeboden. Een van de vrijwilligsters met een lange staat van dienst, mevrouw Geesje Suurd-Ax, kreeg door de locoburgemeester van Midden-Drenthe Dennis Bouwman een koninklijke onderscheiding opgespeld.

 De Stichting Vrienden van de Driemaster, die inmiddels al weer meer dan 10 jaar bestaat, wilde dit 20-jarig jubileum ook vergezeld doen gaan van een passend cadeau voor de bewoners. De stichting spant zich in om voor de bewoners leuke en gezellige dingen te organiseren, zoals reisjes per bus en per boot, barbecues, Drentse koffietafels, de jaarlijkse lentegroet enz. enz. Al lang sluimerde de wens om een nieuwe duo-fiets aan te bieden. De oude is inmiddels 12 jaar oud en nodig aan vervanging toe. De eisen om er mee te fietsen worden steeds zwaarder. Maar de prijs van een nieuwe duo-fiets met elektromotor viel, gezien de hoge eisen die aan de veiligheid van zo’n vervoermiddel worden gesteld flink tegen (ruim €.7.300.-!!). Dat was boven het budget van de Vrienden van…Vandaar dat besloten werd om via een donatie-actie te proberen om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. De actie was een groot succes want de dag na de aanmelding werd het hele aanschafbedrag al op de bankrekening van de stichting bijgeboekt dank zij een royale gift van een goede-doelenfonds uit de bouwsector.

Tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van De Driemaster kon een trotse penningmeester de nieuwe duo-fiets aanbieden aan de bewoners. Hij overhandigde de fietssleutel aan bewoonster mevrouw A.Krol die als eerste passagier gebruik zal maken van de duo-fiets. Een viertal vrijwilligers fungeert bij toerbeurt als buddy.


De vrijwilligers zijn erg content met de nieuwe duo-fiets. Zij hebben al proef gedraaid en staan in de startblokken om er met de bewoners op uit te gaan.