Het afgelopen jaar was een bewogen jaar.

Op 6 november overleed plotseling, na een kort ziekbed, onze voorzitter Tieme Meints. Een integer, betrokken en deskundig man, die veel heeft betekend voor onze Stichting. Wij denken dankbaar aan hem terug.

Het coronavirus dat de hele wereld in de greep houdt. Een jaar vol onzekerheid, welke kant gaat het op. Gelukkig wordt er nu gevaccineerd en dat draagt bij tot meer rust. Uiteraard heeft het coronavirus ertoe geleid dat de grotere activiteiten, die jaarlijks door onze stichting worden betaald, niet konden plaatsvinden.

Wat hebben we wel kunnen bijdragen:

  • Een voorjaarsgroet op de eerste lentedag
  • Twee keer een optreden van een draaiorgel
  • Een smulpakket van Smilande
  • Een pizza van “De pizzaboer” Mamma Mia
  • Een kalender met foto’s van Smilde en omgeving, een zakje met lekkers: knieperties, rolletjes, chocolaatjes

In het afgelopen jaar hebben we gelden ontvangen van 19 vaste donateurs en 4 éénmalige giften.

Het bestuur kan, ondanks dat het een heftig jaar is geweest, terugkijken op een waardevol jaar.

Dit verslag is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van onze Stichting op 7 april 2021.

Namens het bestuur van Stichting Vrienden van De Driemaster,

Fenny Veldman, secretaris.