Stichting Vrienden van De Driemaster.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Driemaster is in het afgelopen jaar 3 keer bij elkaar geweest.

De volgende aanvragen zijn binnengekomen en gehonoreerd ten behoeve van de bewoners van De Driemaster:

  • Traktatie gebak ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Prinses Beatrix.
  • Een voorjaarsgroet op de eerste lentedag.
  • Op 27 april –Koningsdag- een Drentse koffietafel.
  • De kosten voor de boottocht Eernewoude, de thuisblijvers kregen een schaal met bloemen.
  • Barbecue.
  • Plant in sierpot in verband met het 10 jaar bestaan van de Stichting Vrienden van De Driemaster.

 

In het afgelopen jaar hadden we: 21 vaste donateurs en hebben we 5 vrijwillige bijdragen en 4 schenkingen ontvangen.

Het bestuur kan terugkijken op een waardevol jaar.

Het bovenstaande is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van onze Stichting op 9 april 2019.