Diegenen die de website regelmatig bezoeken hebben zeker gemerkt dat de site is vernieuwd. De site is in een heel “nieuw jasje” gestoken. Andere foto’s, de opzet is duidelijker en meer toegankelijk. Via de button “contact” kunt u eenvoudig contact opnemen door het formulier in te vullen en digitaal toe te zenden. Door op die pagina het betreffende linkje te volgen kunt u zelfs digitaal tekst aanleveren voor de website. De button “archief” is nieuw. Hier vindt u artikelen die in het verleden geplaatst zijn. Op deze manier kunt u die gemakkelijk terug lezen.

Ook “de fotogalerij” is nieuw. Daar vindt u foto’s die zijn genomen bij activiteiten die voor de bewoners zijn georganiseerd. Erg leuk daar te gaan kijken. Misschien ziet u uzelf terug.

Verder wordt het u heel gemakkelijk gemaakt donateur te worden. U drukt op de hiervoor bestemde knop. Het formulier op de volgende pagina kunt u digitaal invullen en verzenden. Wij nemen daarna contact met u op. Als welkomstgeschenk ontvangt u een pen. Wij vertellen u hoe u kunt betalen. U kunt er ook voor kiezen ons een schriftelijk vastgelegde periodieke gift te schenken. Als u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt mag u dit bedrag volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. Als u geld van de belastingdienst terug krijgt is dat meer dan bij een gewone gift.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

  • De gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst (dit hoeft geen notariële akte te zijn);
  • U conform de overeenkomst regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
  • Deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • U deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
  • De begunstigde, onze Stichting, geen tegenprestatie levert voor de gift.

De overeenkomst eindigt bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkeloosheid, persoonlijk faillissement van de schenker of als de schenker in een regeling voor schuldsanering terechtkomt.

Als u op het formulier aangeeft dat u een schriftelijk vastgelegde periodieke gift wilt doen sturen wij u zo spoedig mogelijk een ingevulde overeenkomst ter tekening toe. U kunt zelf ook een overeenkomst downloaden, invullen en aan ons toezenden. Voor meer informatie en het downloaden van een overeenkomst volgt u het linkje in de tekst.

Ik nodig u van harte uit onze site te blijven volgen. Artikelen over allerlei activiteiten van- en met onze bewoners worden er op geplaatst. Met foto’s. En we proberen actueel te blijven. De site is een bezoekje zeker waard.Als een mooi verhaal heeft of een idee heeft voor een activiteit voor de bewoners: schroom niet en stuur het via de button “contact” naar ons op. Als u vragen of suggesties heeft kunt u die daarop ook kwijt.