De jaarwisseling is achter de rug. 2023 ligt voor ons. Ik wens dat het voor ons allen, in wat voor situatie we ons ook bevinden, een goed en mooi jaar mag worden. Kort geleden hoorde ik in het nieuws: Vogels vliegen heen en weer, bloemen groeien voor de tweede keer. Wat was er aan de hand? Kieviten waren al teruggekeerd van hun tocht naar warmere oorden. En viooltjes bloeiden, door het warme weer, voor de tweede keer dit jaar.

De weersomstandigheden zijn radicaal aan het veranderen. Het ene na het andere warmterecord vliegt ons om de oren. Zoals “zomer 2022 was Europa’s warmste zomer ooit gemeten”. En “zonnigste jaar ooit in Drenthe”. En begin dit jaar “eerste januari-week breekt warmterecords in groot deel van Europa”.


Bij ons tot nu toe (nog) geen sneeuw. Maar ook in gebieden waar normaal veel sneeuw valt en volop geskied kan worden, is er weinig of geen sneeuw. En is de vraag of de wintersport in de toekomst in de huidige vorm, zoals op de foto, kan blijven bestaan. In veel gevallen is de wintersport nu veranderd in een gedwongen wandelvakantie.

De natuur raakt hierdoor uit haar evenwicht. Maar past zich aan, aan het veranderende weerbeeld. Het valt op dat vogels heel flexibel met de weers- en temperatuurswisselingen omgaan. Tijdens de korte, recente vorstperiode in december, trokken, bijvoorbeeld kieviten, naar het zuiden. Maar nadat het weer zachter werd, waren ze binnen een paar dagen weer terug, in onderandere de Oostvaardersplassen. Ook waren er zelfs vogels die niet vertrokken, maar tijdelijk hun toevlucht zochten in gebieden in Nederland waar het blijkbaar iets minder koud was.

In december hebben we een week vorst gehad. Er kon hier en daar zelfs geschaatst woren. Helaas van korte duur. Maar we hebben toch even aan de winter kunnen “ruiken”. Door een winters landschap heb ik toen richting het Hijkerveld een wandeling gemaakt. En mooie foto’s in wintersfeer kunnen maken.


Bij lange koude winters hebben dieren het vaak moeilijk. Ze hebben moeite te overleven. Ook deze korte winter heeft in de dierenwereld slachtoffers gemaakt. Zo las ik in de Nieuwe Ooststellingwerver over de iets te koele bruine kikker in het Drents-Friese Wold. Hij werd wakker uit zijn winterslaap, wilde de zon meepikken, en bevroor al zittend op het ijs. Een prachtige foto, een sneu tafereel. De bruine kikker is al zittend op het ijs veranderd in een ijssculptuur. Boswachter Tineke Bouwmeester van Natuurmonumenten, wie haar man de kikker ontwaarde, zag zoiets niet eerder.
Om dieren en vogels de winter door te helpen is boeren gevraagd, tegen een vergoeding, daarvoor speciale akkers aan te leggen. Zogenaamde winterakkers. Dit zijn speciale stukjes land die zijn ingezaaid met allerlei soorten graan, korenbloemen en zonnebloemen. Boeren oogsten het land niet en laten het verder met rust. De zaden van de bloemen zijn voedsel voor overwinterende vogels. Want normaal is er op een boerenakker in de winter weinig voedsel te vinden. Er zijn tellingen gedaan naar de vogels die op de akkertjes neerstrijken. Wel 54 verschillende soorten vogels zijn geturfd. Geelgorzen het meest, maar daarnaast ook de vink en de keep. Naast vogels zijn de winterveldjes ook geliefde plekken voor reeën en fazanten om in te schuilen.


Bestuurszaken. Op 7 december hebben we vergaderd. De gebruikelijke zaken zijn de revue gepasseerd. Ook onze website is besproken. Die is toe aan een nieuwe “look”. Enkele voorstellen van onze web-bouwer zijn besproken. Er is een keuze gemaakt. Kijkt u maar op onze site wat het geworden is. Een andere frisse uitstraling. Wij zijn er blij mee.

Onze financiële positie is besproken. Die is op zich goed. Van verschillende mensen en instellingen ontvangen we bijdragen. Daar zijn we heel blij mee. Maar wat ons zorgen baart is dat het aantal vaste donateurs erg terug loopt. Ons jaarbudget komt in gedrang! Dit kan betekenen dat we onze bewoners niet meer datgene kunnen bieden wat we gewend zijn. Dat zou voor hen heel jammer zijn. Want ze worden heel blij van wat wij voor hen doen!! Dus onze dringende oproep: Kijk op de site www.stichtingvriendenvandedriemaster.nl en word nu donateur!!


Op 13 december hebben we met een aantal vrijwilligers kniepertjes gebakken. Dit om onze kas te spekken. Het was gezellig dit zo met z’n allen te doen. Bewoners hebben geholpen de zakjes voor de kniepertjes klaar te maken. Heerlijke kniepertjes volgens een oud recept!! Dat ze lekker waren bleek wel. Ze waren in no-time verkocht. Opbrengst € 140,00. Een mooi bedrag. Iedereen die heeft mee geholpen, heel hartelijk dank!


Op 16 december hebben we de bewoners verrast met een kerstgeschenk. Een smikkelpakket van Smilande met nootjes, flesjes sap en ander lekkers. De pakketten zijn zomogelijk persoonlijk op kamer aan de bewoners gegeven. Hun reacties waren hartverwarmend, blij en dankbaar. En het geeft ons het fijne gevoel op deze manier iets voor de bewoners te kunnen betekenen.


Dit is het voor nu. Tot een volgende keer. Als bestuur wensen wij onze bewoners, hun familieleden, vrijwilligers, zorgmedewerkers en alle lezers een goede tijd toe.

Een hartelijke groet, mede namens Fenny, Anneke en Ingrid.

Henk Pranger.