De zomer is voorbij, de herfst is aangebroken. Aan de natuur te zien eerder dan andere jaren. De bladeren vallen dit jaar vroeg van de bomen. De grond hier en daar al bezaaid met een dikke laag, zelfs nog groene bladeren. Dat de bomen vroeg hun bladeren verliezen is een gevolg van droogte stress. Bomen zetten hun verdamping stop zodat ze niet helemaal zullen uitdrogen. En in bepaalde gevallen stoten ze dan ook een deel van hun bladeren af.

De warmte en droogte heeft grote gevolgen voor de gezondheid van mens. Het CBS berekende eerder dat elke graad stijging van de gemiddelde temperatuur boven het langjarig gemiddelde leidt tot een extra sterfte van zo’n 31 mensen per week. Mensen met een onderliggende aandoening en ouderen hebben de grootste kans om te overlijden door hitte.

Ook de dieren lijden er enorm onder. Door de droogte gaan wilde dieren de grenzen van hun leefgebied over, op zoek naar water en voedsel. Egels en dassen zijn er voorbeelden van. Ze hebben grote moeite om een maaltje van onder meer insecten en wormen bij elkaar te scharrelen. De insectenstand gaat hard achteruit en door de droogte zitten wormen dieper in de grond.


Zo las ik dat de droogte heeft gezorgd voor uitpuilende egelopvang centra. Die zaten vol met uitgemergelde egels. Sommige dieren waren zo uitgedroogd, dat ze amper op hun pootjes konden staan. Het gebrek aan water was voor die beestjes soms zo groot, dat ze op hun zoektocht naar water verdronken in een vijver. Het advies: voedsel en water voor de egels in de tuin om de overlevingskans te vergroten.

Maar het mooie en warme weer bracht ook goeds. We hebben veel buiten kunnen zijn. Erop uit trekken. De natuur in. Smilde met z’n vele bloemrijke akkers en vergezichten. Ik heb gegrepen dat veelvuldig van de duo-fiets gebruik is gemaakt. Hopelijk hebt u op de een of andere manier toch kunnen genieten van het prachtige weer deze zomer.

Samen met mijn vrouw ben ik er ook op uitgetrokken. Fietsen langs een rivier in Frankrijk hadden we al lang willen doen. Dit jaar kwam het ervan. Langs de Loire, met haar vele kastelen met indrukwekkende tuinen, hebben we mooie fietstochten gemaakt. Ook daar was het erg warm, maar in de schaduw van de vele treurwilgen en populieren langs het water was het best te doen.

Zo bezochten wij op een fietsroute de strak aangelegde terrastuin van het meer dan 600 jaar oude kasteel en slottoren met slotgracht in het stadje Villandry. In renaissance stijl. Een heel bijzondere en fraaie tuin. Kasteel en tuin helemaal ommuurd. 15 hectare groot, waarvan 7 hectare tuin.

Een siertuin, een watertuin, een zonnetuin en een siermoestuin. Iedere tuin symboliseert een eigen onderwerp. Zoals bijvoorbeeld de siertuin, de liefde. In de watertuin een omvangrijke waterpartij in de vorm van een spiegel in Lodewijk XV-stijl. In de zonnetuin drie groene oppervlaktes: de wolkenruimte, de zonneruimte en de kinderruimte. En in de siermoestuin tuinbedden met groenten in afwisselende kleuren om de kijker de illusie van een veelkleurig dambord te geven.

In het plaatsje Briaire ontdekten we een heel bijzonder bouwwerk. Een geheel van ijzer gemaakt aquaduct, uit 1896. Gustave Eiffel, ook de ontwerper van de Eiffeltoren, was verantwoordelijk voor het ontwerp. Het aquaduct is 662,69 meter lang en 11,6 meter breed. Het waterpeil staat 2,2 meter hoog en schepen met een diepgang van 1,8 meter en maximaal 5 meter breed kunnen er gebruik van maken. Bij de ingang 2 sierlijke pilaren en over de hele lengte verlichting door authentieke lantaarns. Lange tijd is dit aquaduct de langste van Europa geweest.


Bestuurszaken.

Op 21 september hebben we vergaderd. De gebruikelijke zaken passeerden de revue. Invulling van de vacature in ons bestuur is nog steeds niet gelukt. Misschien iets voor u? Of weet u iemand? Meldt het ons. Wij vergaderen 3 keer per jaar, niet vaak dus. En zo nu en dan meehelpen met een activiteit waar de bewoners van genieten.

Een overzicht van het aantal bezoekjes aan onze website is besproken. De website wordt goed bezocht. Hebt u er al eens op gekeken? www.vriendenvandedriemaster.nl   

Ook hebben we nog even terug geblikt naar 16 juni toen we met 29 bewoners en een aantal vrijwilligers en zorgmedewerkers, een fantastische boottocht in Giethoorn gemaakt hebben. Lange tijd was dit niet mogelijk. Daarom was het extra fijn dat dit nu weer kon. Iedereen heeft er erg van genoten. De thuisblijvers werden ook niet vergeten. Die ontvingen een fruit-smikkel pakket. Van bewoners en familieleden ontvingen we schriftelijke en ook financiële dankbetuigingen. Hartelijk dank daarvoor.

Voor 4 november staat een gourmetavond gepland. En zo mogelijk in december nog wat andere activiteiten.

Dit is het voor deze keer. Wij wensen onze bewoners en u als lezer het allerbeste en een goed najaar.

De hartelijke groeten van Fenny, Anneke, Ingrid en Henk.