Over enkele dagen de langste dag. Het begin van de zomer. In het voorjaar perioden met al warme, maar ook natte en koude dagen. Het lijkt nu de goede kant op te gaan. Naar het komend weekend toe zelfs al temperaturen met tropische waarden.

We leven in een wereld, veraf en dichtbij, waarin dingen gebeuren waar je niet vrolijk van wordt. En die een negatieve invloed op de mensen hebben. Veel zorgen geven. Maar er zijn ook veel, vaak kleine dingen, waar je blij van kunt worden en die een positief effect hebben. Zoals bijvoorbeeld een prachtige zonsondergang of een veld met kleurige bloemen. Die dingen moet je koesteren.


Ook om blij van te worden een gevonden wulpennest, hierboven. Heel goed verstopt in het hoge gras. Ik heb beloofd iets meer te vertellen over mijn hobby als weidevogelbeschermer. Met een groepje van 8 personen gaan wij in de buurt van Zwiggelte regelmatig het veld in. Eerst speuren wij de landerijen af waar weidevogels zijn. In ons gebied zijn dat hoofdzakelijk kieviten, maar ook scholeksters, grutto’s, wulpen en tureluurs.

Uit het gedrag van de vogel kun je veel afleiden. En dat is bij iedere vogel weer verschillend. 2 “vechtende” kieviten (foto hieronder) betekent dat ze hun territorium verdedigen en mogelijk al een nest hebben. Een alert mannetje en een vrouwtje dat in rechte lijn wegloopt, komt waarschijnlijk van het nest. Het is dan wachten tot het vrouwtje terugkomt en haar nest weer opzoekt. Je weet dan waar het nestje ligt.


Als een kraai of een andere overvliegende roofvogel door kieviten wordt aangevallen en verjaagd wordt, betekent dit dat er een nest met eitjes is. En in het geval dat er jonge kieviten (pulletjes) uitgekomen zijn, hoor je dat aan het geluid dat de kievit maakt.

In ons gebied is het eerste kievitseitje op 19 maart gevonden. De broedduur verschilt per vogelsoort. Die van een kievit is 26 tot 28 dagen. Een kievit legt gewoonlijk 4 eieren. Vorig jaar vonden wij een nestje met 5 eitjes. Dit jaar zelfs een nestje met 6 eitjes. Heel bijzonder en hebben er geen verklaring voor.


Kieviten beschermen hun nesten zelf door dicht bij elkaar nestjes te maken. Als er gevaar dreigt gaan ze er met z’n allen op af om het onheil af te wenden. Zo hadden wij op 1 akker 9 nestjes bij elkaar. Wij helpen de kieviten de nestjes te beschermen door die in een mandje te plaatsen. Bewerkt de boer het land dan wordt het nestje tijdelijk verplaatst. Of er wordt een wildverjager, die een piepend geluid maakt, geplaatst. Dit om vossen, dassen en andere rovers bij het nest weg te houden. Ook plaatsen wij soms een wildcamera zodat we kunnen zien welk beest mogelijk het nestje leeg rooft.

Dit jaar hebben wij ook gezocht met een drone met warmtecamera. ‘s Morgens vroeg of ’s avonds laat. Het moet niet te warm zijn. Op een scherm volg je de drone en zie je de warmtebronnen in de vorm van een wit stipje. De drone zakt dan tot op ongeveer een meter boven de grond. Je ziet dan wat het is. Dat kunnen verrassende dingen zijn, zoals molshopen, hazen, jonge reekalfjes (zie foto hieronder), maar ook nesten van weidevogels. En daar gaat het ons om.


Het voortbestaan van de weidevogels ligt ook de boeren na aan het hart. Zo heeft melkveehouder Joram Hofman in het Friese Lutkewierum een nieuw systeem bedacht om wild te redden tijdens het maaien. Om vogels en reeën op tijd te zien, heeft hij een warmtecamera voorop zijn trekker laten plaatsen. Deze kijkt over de frontmaaier heen naar het nog te maaien gras.

Via een tablet in de cabine wordt het beeld dat de warmtecamera maakt live weergegeven. Daarop zijn duidelijk kleuren te onderscheiden om zo tijdens het maaien te zien wat zich schuilhoudt in het gras. Op die manier vindt hij veel nesten. De op de foto hieronder, zojuist ter wereld gekomen pullen, zijn op deze manier van de dood gered.


Met de warmtecamara onder een drone hebben wij dit jaar voor het eerst 3 nesten van een grutto en 1 nest van een wulp gevonden. De drone geeft wel de plaats aan, maar dan is het nog lastig het nest te vinden. Een grutto maakt namelijk een dakje boven zijn nest. Vindt het dan maar eens. Eenmaal gevonden geeft het een kick en een stuk voldoening. Een schitterend resultaat, maar teleurstellend als dan later de nestjes blijken te zijn leeggeroofd. En dat gebeurt vaak, veel te vaak.

Het einde van het weidevogelseizoen is in zicht. Sommige vogelsoorten, zoals de grutto’s, maken zich al weer op om naar zuidelijke oorden te trekken.

Nu de bestuurszaken. Wat hebben wij als bestuur nog gedaan. Op 6 april hebben we vergaderd. Het jaarverslag van de activiteiten voor de bewoners en het financiële jaarverslag zijn besproken en goedgekeurd. Beide verslagen zullen voor 1 juli op onze website geplaatst worden.

Op Koningsdag komt de Kofferbakker met een poffertjeskraam.

Voor de bewoners bekostigen wij een boottocht in Giethoorn op 16 juni. Verder op 4 november de gourmetavond. En wellicht dat er in december nog wat activiteiten zijn.


De Kofferbakker is ondertussen geweest. In snel tempo werden poffertjesd gebakken. Onder het genot van een drankje, en de muziek die Jan Bakker op zijn harmonica ten gehore bracht, genoten de bewoners van deze heerlijke poffertjes. En natuurlijk werden de bewoners in de huiskamer en die niet naar beneden gekomen waren, niet vergeten. Zij werden door enthousiaste vrijwilligers bediend en hebben ook van dit lekkers genoten. Vrijwilligers en zorgmedewerkers hartelijk dank voor jullie hulp.


Met 29 bewoners en een aantal vrijwilligers en zorgmedewerkers, hebben we op 16 juni een fantastische boottocht in Giethoorn gehad. Lange tijd was dit niet mogelijk. Daarom was het extra fijn dat dit nu weer kon. En wij als Stichting Vrienden van … dit de bewoners hebben kunnen aanbieden. Ook hier dank aan de vrijwilligers en zorgmedewerkers voor hun begeleiding en hulp aan de bewoners deze dag. Onder de rubriek activiteiten leest u het verslag van deze boottocht.

Dit is het voor deze keer. Wij wensen onze bewoners en u het allerbeste en een goede zomertijd.

De hartelijke groeten van Fenny, Anneke, Ingrid en Henk.