Het is voorjaar, de winter is voorbij. De lente kondigt zich aan. Op dit moment prachtige dagen met veel zon. De natuur komt tot leven. Vogels in de weer nestjes te bouwen. Bomen en planten botten uit. En veel kleurrijke voorjaarsbloemen.

Vanaf 23 maart behoren alle coronamaatregelen tot het verleden. We zijn vrij van alle verplichtingen. De wereld lijkt weer als vanouds. Maar niets is minder waar; in Europa, dichterbij dan we in de gaten hebben, is Rusland een oorlog begonnen met Oekraïne. Verschrikkelijk!

Steden en dorpen worden gebombardeerd, waarbij niets en niemand wordt ontzien. Zelfs ziekenhuizen en zorgcentra worden beschoten. Veel doden en zwaar gewonden. Hele gezinnen slaan voor het geweld op de vlucht, waarbij veelal de mannen achterblijven om te vechten. Hartverscheurende beelden!

Bemoedigend dat er veel steun is voor de lijdende bevolking. Aan financiële steun is in korte tijd meer dan 150 miljoen euro opgehaald. Buurlanden vangen vluchtelingen op en voorzien hen van onderdak en het nodige eten en drinken. Particulier en landelijk worden acties gehouden om de gevluchte mensen zoveel mogelijk te helpen. Hopelijk komt er snel een eind aan dit zinloze geweld.

Oorlog en geweld brengt veel leed. Greet, mijn vrouw, en ik lopen het Westerborkpad. Wandelen in het spoor van de Jodenvervolging. 340 kilometer lang, in 31 etappes, aangegeven met een prikkeldraad embleem. Rolstoeltoegankelijk. Van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam, naar Kamp Westerbork, veelal langs de spoorlijn en langs historische sporen. Luisterverhalen vertellen van het leed en het verdriet dat de joden, mensen van het verzet en vele anderen, in die oorlog is overkomen.

Dat het uiteindelijk ook goed kan aflopen vertelde Ed van Thijn. De toen 9-jarige Ed is in zijn eentje begonnen aan een tocht langs 18 schuilplaatsen. Eerst in Zuid-Limburg, later in de omgeving van Oudleusen, waar hij op verschillende onderduikadressen verbleef. Bij onraad in een geheime smalle voorraadkast. Na verraad werd Ed op 26 november 1944 opgepakt en naar Kamp Westerbork gebracht. De transporten naar Duitsland waren toen al gestopt. Ed is bij het einde van de oorlog uit het Kamp bevrijd. Hij was vanaf 1983 10 jaar burgemeester van Amsterdam. In december 2021 is Ed van Thijn op 87 jarige leeftijd overleden.

Het verhaal over Ed van Thijn hoorden wij bij de etappe in de buurt van Oudleusen. Een wandeling door een mooi weids landelijk gebied. Boeren al weer druk op het land. In de drassige weilanden veel actieve weidevogels, waar mijn hart als weidevogelbeschermer sneller van gaat kloppen. Ondertussen is het eerste kievitsei gevonden. De officiële start van het weidevogelseizoen. In de volgende Scheepsberichten zal ik schrijven over wat er allemaal is gebeurd in het gebied waar ik weidevogelbeschermer ben.

Dan nu de bestuurszaken. Ondanks dat meerdere personen gevraagd zijn ons bestuur te komen versterken, is dat nog niet gelukt. Wij blijven zoeken.

Wij hebben de bewoners laten meegenieten van het begin van de lente. Op 23 maart ontvingen onze bewoners een lentegroet. Een mooi boeket bloemen met een bijpassend lentegedicht. Ze waren er erg blij mee.

Op Koningsdag gaan we de feestvreugde verhogen door een poffertjeskraam te laten komen. De bewoners kunnen dan genieten van heerlijke poffertjes.

Op 6 april vergaderen wij weer. We bespreken dan wat we dit jaar nog meer voor onze bewoners kunnen doen. De jaarverslagen zullen de revue passeren. Ook het financiële verslag. Voor onze activiteiten is nodig dat er voldoende geld in kas is. Tot nu toe lukt dat aardig, maar we merken wel dat het steeds moeilijker wordt. Het aantal goede gevers en donateurs loopt terug.

Ook in de toekomst willen wij onze bewoners blijven blij maken met attenties en activiteiten. Daarom doen wij een dringend beroep op u om onze bewoners te steunen. En donateur van onze Stichting te worden of een gift te doen. Alle beetjes helpen. U kunt dit doen door het invullen van het formulier op onze website www.vriendenvandedriemaster.nl. Of u maakt een gift over op banknummer NL26RABO0382863631.

Namens de bewoners alvast onze hartelijke dank.

Dit is het voor deze keer. Wij wensen u het allerbeste en een fijne lentetijd

De hartelijke groeten van Fenny, Anneke, Ingrid en Henk.