31-12-2022

 

 

ACTIVA

 

Vlottende activa

 

Liquide middelende

€ 23.080,39

 

 

TOTAAL ACTIVA

€ 23.080,39

 

 

PASSIVA

 

Algemene reserve (vermogen)

Kortlopende schuld

€ 13.842,43

€   9.237,96

 

 

TOTAAL PASSIVA

€ 23.080,39


Toelichting:

Activa.

De vlottende activa bestaan uit de saldi van de betaalrekening (€ 9.387,33) spaarrekening (€ 13.500,00) en kas (€ 193,06).

Passiva.

De passiva bestaat uit het vermogen, zijnde de reserves van € 13.842,43 en € 9.237,96 voor een op korte termijn te betalen schuld.

Vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 5 april 2023.