Veel bewoners keken er al weken van tevoren naar uit: de langzamerhand traditie geworden Drentse koffietafel op Koningsdag. Afspraak was dat er om 5 uur zou worden begonnen, maar om kwart over 4 zaten de eerste bewoners al aan tafel! Ook dit jaar werden de bewoners van Zorgcentrum De Driemaster (Prinses Beatrixstraat 9 Smilde) op deze feestdag weer getrakteerd op een olderwetse Drentse Koffietafel. In het totaal vernieuwde restaurant, met spiksplinternieuw meubilair, kwam deze gebeurtenis extra tot z’n recht en gaf het een extra dimensie aan het feestelijke karakter. Voor de derde keer werd deze koffietafel aangeboden aan de bewoners door de Stichting Vrienden van De Driemaster.

Allerlei soorten brood en broodjes, beleg, drankjes, fruit en niet te vergeten de heerlijke soep aan het begin, zorgden voor een vrolijke en tevreden sfeer. De dienstverlenende vrijwilligers liepen zich het vuur uit de sloffen om de voorraden op tijd aan te vullen. Hulde aan hen voor hun inzet! Om de feestvreugde nog verder te vergroten werd de Smildeger accordeonist Jan Bakker ingehuurd.


De door hem geproduceerde klanken zorgden, behalve voor samenzang van bekende liederen en liedjes, dat een aantal bewoners samen met vrijwilligers en begeleidsters een dansje waagden op de nieuwe vloer en er zelfs een flinke polonaise ontstond. ‘Et was verduveld gezellig!’, zei een bewoner bij het afscheid. En zo was het! Volgend jaar maar weer dus. ‘Ik weete niet of ik dat nog metmoak’, zei een bewoonster.